Taming of the mousetrap

https://videoarchive.cyland.org/wp-content/uploads/2020/10/Taming-of-the-mousetrap2-1680x945.png

Video Artist: Tovarishchestvo Novie Tupie
Video Genre: Country: Year: Duration: 6 min 0 sec

Description:

Performance by Vladimir Kozin
Camera by Dmitri Kozin


Tovarishchestvo Novie Tupie

Tovarishchestvo Novie Tupie (The Brotherhood of New Blockheads)  1996-1999: Vladimir Kozin, Vadim Flyagin, Igor Panin, Sergey Spirikhin, Maxim Raiskin, Oleg Khvostov, Inga Nagel, Alexander Lyashko.